Spring til indhold

Hvem er vi?

STU-uddannelsen på Bo Brangstrup er undervisning og bo-træning 365 dage om året

MÅLGRUPPE

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte. Uddannelsen henvender sig blandet andet til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov:

  •   unge med autisme
  •   unge med ADHD
  •   unge med psykisk sårbarhed
  •   unge med erhvervet hjerneskade

For mange af de unge er det første gang, at de skal ud og lære at bo selv. På Brangstrup får de mulighed for at tage ansvar for eget live og øve sig på at få en almindelig hverdag til at fungere. Der gives plads til at prøve sig frem, reflektere og modnes til en så selvstændig livsførelse som muligt.

 

 

STU-UDDANNELSEN

I samarbejde med den unge udarbejdes der helhedsorienterede og individuelle mål. Der afholdes forløbplansmøder årligt, hvor det handler om den unges uddannelse, trivsel, mål og drømme. Til disse møder deltager den unges sagsbehandler, UU-vejleder, jobkonsulent, kontaktlærer og kontaktpædagog fra Brangstrup samt de nærmeste pårørende, hvis dette er den unges ønske.

 

Undervisningen på Bo Brangstrup er kendetegnet ved at være tilrettelagt den enkelte elevs behov, mål og udfordringer. Ikke alle elever har samme mål med uddannelsen og skal derfor ikke have samme fag. Undervisningen er således meget fleksibel og kan let reguleres i forhold til de mål, som er aftalt med den enkelte elev og dennes uddannelsesvejleder og sagsbehandler.

 

Skoleforløbet er sammensat af forskellige fag og temaer, som forløber over et skoleår og eleven deltager på de tilbudte hold i den udstrækning det giver mening på det pågældende tidspunkt. Eleven skal derfor træffe en række valg omkring undervisningsindholdet og på denne måde opnås den, for den enkelte, mest optimale uddannelse.

 

Eleven er tilknyttet en fast bo-gruppe. Her varetages bo-undervisningen løbende hen over ugen.

 

Derudover er skolens undervisningsuge også tilpasset den enkeltes mål og valg, og hver skoledag tilbyder forskellige hold. Alt efter den faglige tyngde og elevens mål forløber de forskellige hold i varierende perioder. Holdene har et forløb af min. 3 måneder, og eleven forpligter sig på de forskellige hold i hele den periode. Det er kun idræt og bo-undervisning, som er obligatoriske fag. Begge områder vægtes højt på Bo Brangstrup.

 

Her er eksempler på nogle af de temaer, som Bo Brangstrup tilbyder i løbet af et skoleår:

  • musik, kreative fag, samfundsfag, pedelhold, E-sport, turhold, madhold, sløjd, foto, sundhed, engelsk, drengehold, pigehold, drama, økonomi, seksualundervisning, kommunikation, udeliv, medier, virksomhedsbesøg, hygiejnekursus, kørekortteori, sociale medier, rocktur, venskaber, ungdomsliv og en masse andre spændende emner.

 

Der tilbydes forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik samt hjælp til brug af understøttende apps til mobiltelefoner, oplæsningsprogrammer, skriveprogrammer og kalenderprogrammer

 

Retsinformation