Spring til indhold

Vejledning og praktik

...

Vejledning og praktik

Praktik indgår som en større eller mindre del af den 3-årige ungdomsuddannelse. Målet er at afklare elevernes evne til at arbejde i forhold til blandt andet antal timer og arbejdspres. Eleverne vil løbende have samtaler med vejlederen på CSV Vestfyn om, hvilke særlige interesser og ønsker den enkelte har. På baggrund af samtalerne og kontaktpersonernes observationer vil vejlederen afdække mulighederne for at etablere et praktikforløb. Længden på praktikken og den daglige arbejdstid fastsætter vejleder og praktiksted i samarbejde med eleven. Det er muligt at komme i flere praktikforløb i løbet af uddannelsen