Spring til indhold

Undervisning

...

Beskæftigelsesundervisning

I beskæftigelsesundervisningen kan eleverne vælge mellem to linjer.

  • Pedel /Service: Eleverne arbejder blandt andet med at male, klippe hæk og slå græs i vores kolonihave samt udfører andet pedelarbejde.  
  • Køkken/Service: Eleverne laver mad og lærer om hygiejne samt rengøring.

Målet med beskæftigelsesundervisningen er, at eleverne udvikler ansvarlighed, selvstændighed, erkendelse af egen formåen og sociale spilleregler. Samtidig er undervisningen med til at afklare deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder efter endt STU-forløb

 

Almen undervisning

Udgangspunktet for den almendannende undervisning er elevernes faglige niveau, særlige interesser og muligheder. Det er muligt at vælge undervisning særskilt i dansk og matematik. I den øvrige undervisning indgår blandt andet, samfundsfag, musik, kreative fag og hjemlære, hvor det er relevant.

Vi prioriterer samtidig højt igennem hele uddannelsen, at eleverne lærer at indgå i nye relationer og danne netværk, der kan holde på sigt

 

Fritidsundervisning

I fritidsundervisningen bruger vi lokale kultur- og fritidstilbud. Vi lægger vægt på at introducere eleverne til en bred vifte af muligheder inden for fritidslivet. Da skolen er tæt ved vandet, benytter vi muligheden for 
jolle- og kajaksejlads.

I løbet af uddannelsen deltager eleverne i en række arrangementer med elever fra resten af CSV. Det kan være fælles fester, hockey– og fodboldturneringer, Brangstrup Festivalen og Landsidræts Stævne, hvor eleverne oplever at være en del af et større ungdomsmiljø og får mulighed for at møde andre unge, få nye venner eller møde en kæreste.

 

Bo-undervisning

I bo-undervisningen arbejder vi med emner, der blandt andet handler om at flytte hjemmefra og voksenliv. Det kan være emner som:

  • Budget
  • Ernæring
  • Huslige pligter og gøremål
  • Seksualitet
  • Boformer

Målet med boundervisningen er, at eleverne efter uddannelse kan tage mere kvalificeret stilling til deres fremtidige bosituation.