Spring til indhold

STU Vestfyn

​På STU Vestfyn tilbyder vi den Særligt Tilrettelagte Uddannelse til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. .

STU Vestfyn er et tilbud til unge med generelle indlæringsvanskeligheder og socioemotionelle forstyrrelser. Vi er kendetegnet ved at være en lille og rummelig skole, der prioriterer tryghed og plads til forskelligheder.


Uddannelsens mål er at ruste eleverne til et så selvstændigt og aktivt liv som muligt med udgangspunkt i stofområderne beskæftigelse, bo, fritid, almen dannelse og praktik. Samtidig afdækker vi kompetencer og afklarer, hvilke muligheder for beskæftigelse og bolig samt behov for støtte, den unge vil have i fremtiden.


Igennem uddannelsen giver vi de unge mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt med stor respekt for deres egen vilje, drømme og ønsker. Vi arbejder anerkendende og med et positivt fokus og ser elevernes udviklingsmuligheder frem for deres begrænsninger.


Vi modtager meget gerne besøg, og det er muligt at komme på et praktikophold på skolen.