Spring til indhold

Undervisningstilbud

Undervisningen er opdelt efter funktionsniveau i de forskellige teams. Undervisningen foregår som individuelt tilrettelagt undervisning.

 
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk