Spring til indhold

Praktik

Skolen tilbyder kommende elever en uges praktikophold.

Dekorativt billede

Under praktikopholdet indgår eleven i undervisningen på lige fod med de andre elever. Efter praktikken udarbejder personalet en praktikudtalelse, som UU-vejlederen kan bruge i indstillingen til den 3-årige STU-uddannelse.

Alle aftaler om praktik, skal gå igennem en STU vejleder. 

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk