Spring til indhold

STU Rismarksvej

På STU Rismarksvej tilbyder vi både den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og Voksenspecialundervisning (VSU). .

På STU Rismarksvej tager cirka 70 unge mellem 16-25 år den Særligt Tilrettelagte Uddannelse.

Vi tilbyder klasser for unge med:

  • Generelle indlæringsvanskeligheder, Unge med behov kommunikationsundervisning og elever med socioemotionelle udfordringer herunder behov for identitetsafklaring og erkendelse af egne evner og muligheder. Dette kan også være unge med multiple funktionsnedsættelser.
  • Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, Unge med behov for struktur og forudsigelighed i deres hverdag, samtidig med de har et ønske om at kunne indgå i sociale relationer. Det kan også være unge med autisme eller autismespektrum- forstyrrelser.

Skolen er indrettet efter elevernes mange forskellige behov og har faciliteter, der tilgodeser undervisningen i stofområderne bo, beskæftigelse, fritid, almen dannelse og praktik.


Vi har rum til elever, der har behov for meget ro og forudsigelighed, lokaler og faglokaler, der giver plads til projekter og praktiskmusiske aktiviteter samt mindre lokaler til brug for samarbejdet mellem lærer og elev om den individuelle undervisningsplan.

Kantinen indgår i den daglige undervisning, hvor eleverne på skift tilbereder dagens ret.

Skolen giver desuden eleverne mulighed for at afprøve udvalgte jobfunktioner i samarbejde med blandt andet pedeller og kontorpersonalet.

CSV Odense laver løbende aktiviteter med elever fra STU Vestfyn og STU Brangstrup samt STU Døckerslundsvej. Det betyder, at eleverne oplever et ungemiljø med mere end 100 andre unge, når vi afholder større fællesarrangementer.


På CSV Rismarksvej tilbyder vi også specialundervisning for voksne (VSU).
Undervisningen henvender sig til voksne med enten en sindslidelse, en senhjerneskade eller generelle indlæringsvanskeligheder.
Målet med undervisningen er at give mennesker med en funktionsnedsættelse mulighed for en mere selvstændig tilværelse, for at deltage aktivt i samfundslivet og få større indflydelse på eget liv.

 

Du kan læse mere om voksenspecialundervisningen ved at klikke her.