Spring til indhold

STU Job

STU Job.

STU-job fungerer som en arbejdsplads, hvoreleverne er tilknyttet et af vores tre teams: Bike, Handy, Køkken/rengøring.

Det gælder for alle vores elever, at de har særlige ønsker om deres fremtidige job. Vores vejledere søger med respekt for den enkeltes drømme og håb praktikpladser, hvor eleverne kan afprøve deres kompetencer. I nogle tilfælde skal eleven erkende, hvad det er muligt at magte. Andre elever skal vi udfordre, så de får tro og mod på at bruge deres potentiale.

Meget af vejledningen handler om at få eleverne til at erkende deres særlige behov samt ressourcer og blive realistiske i forhold til fremtiden. Det betyder, at nogle elever allerede i løbet af en enkelt praktik rammer plet, mens andre har behov for at afprøve både forskellige jobretninger og arbejdstempi– og byrder. Vi følger eleverne tæt i deres praktik og kigger hele tiden på hele elevens livssituation.

Eleverne har desuden mulighed for at få almenundervisning i blandt andet i FVU-dansk og FVU matematik.

 

STU-job driver cykeludlejning via Odensecykler.dk, samt vi har cykler stående på tre hoteller. Eleverne deltager i cykeludlejningen fra daglige drift og vedligeholdelse af alle udlejningscyklerne.

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk