Spring til indhold

STU Basis

Basis.

Uddannelsens mål er at ruste eleverne til et så selvstændigt og aktivt liv som muligt med udgangspunkt i stofområderne beskæftigelse, bo, fritid, almendannelse og praktik. Samtidig afdækker vi kompetencer og afklarer, hvilke muligheder for beskæftigelse og boligforhold samt behov for støtte, den unge vil have i fremtiden.


Igennem uddannelsen giver vi de unge mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt med stor respekt for deres egen vilje, drømme, håb og ønsker. Vi arbejder anerkendende og med et positivt fokus og ser elevernes udviklingsmuligheder frem for deres begrænsninger.


Personalegruppen består af lærere og en pædagog.

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk