Spring til indhold

Praktik

I løbet af uddannelsen er der mulighed for at komme i kortere eller længere praktikforløb på forskellige arbejdspladser. Formålet er dels at give eleven mulighed for at afprøve nogle muligheder og dels at afklare elevens kompetencer.

 

Vejleder

Eleven får tilknyttet en vejleder, som vil hjælpe med afklaring omkring muligheder og ønsker om fremtidig beskæftigelse. Formålet med praktikker er, at eleverne som udgangspunkt skal være afklarede i løbet af ungdomsuddannelsen.

Praktikvejlederens rolle/funktion består i at skabe og varetage kontakten til virksomheden, være ambassadør for den unge over for virksomheden og formidle den unges forudsætninger og behov.

Vejlederen hjælper med at finde praktikpladser, hvor eleven kan få afprøvet forskellige typer af job. Det er ligeledes vejlederen, der hjælper med at finde kurser og andet, der passer ind i elevens uddannelsesplan.

Vejlederen indkalder til uddannelsesplansmøderne og arbejder tæt sammen med en vejleder fra UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og sagsbehandlere fra de forskellige forvaltninger


CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk