Spring til indhold

Mødepligt

Fremmøde

Det er vigtigt med et stabilt fremmøde set i forhold til elevens faglige og personlige udvikling. Det er ligeledes en vigtig del af elevernes fremtidige studie- og jobmuligheder, at de bliver i stand til at opretholde en stabil mødestruktur.

.

Fremmøde

På STU Døckerslundsvej er der fokus på elevernes fremmøde. Personalet registrerer eleverne hver morgen, så vi holder nøje øje med fravær og årsagen til dette. Hvis der opstår sygdom, skal eleven sygemelde sig til skolen pr. telefon i tidsrummet mellem kl. 7.45 og 8. Hvis eleven ikke har meldt sig syg eller har anmodet om fri, tager STU Døckerslundsvej pædagog, der har til opgave at arbejde med elevernes fremmøde, trivsel og fritid over, der bliver bla. ringet til eleven, eller pædagogen tager hjem til eleven og henter ham/hende. Ved gentagende fravær indkaldes eleven til en omsorgssamtale med kontaktpersonen.

Desuden indkaldes den unge og dennes UU-vejleder og evt. sagsbehandler til et møde, hvor vi drøfter fortsættelse af uddannelsesforløbet.

 

At lære at gå på arbejde

På STU Døckerslundsvej kan eleven lære noget om, hvilke krav, der bliver stillet, hvis eleven skal ud på arbejdsmarkedet. Vi arbejder derfor målrettet med bl.a. følgende områder:

  • Samarbejde
  • Præcision
  • Fleksibilitet
  • Koncentration
  • Selvstændighed
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk