Spring til indhold

STU Døckerslundsvej

Døckerslundsvej.

STU Døckerslundsvej består af grupperne STU Basis og STU Job, som begge udgør en del af den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) på CSV Odense.
 
STU er for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

 

På STU Døckerslundsvej går elever, der har gået i folkeskolen, specialklasse eller specialskole. Eleverne har forskellige vanskeligheder.

 

Det kan blandt andet være unge med:

 

 
· Sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder

 

· ADHD

 

· Generelle indlæringsvanskeligheder

 

· Impulsstyret adfærd

 

· Autismespektrumforstyrrelser — fx aspergers syndrom

 

· Psykisk udviklingshæmning

 

 

Vi arbejder målrettet med, at eleverne opnår en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt kommer videre i beskæftigelse eller uddannelse. Det betyder, at vi fokuserer på alle aspekter af de unges liv. I uddannelsen vægter vi derfor områderne almen dannelse, beskæftigelse, praktik, bo og fritid.
 
Al vores undervisning er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den Uddannelsesplan, UU-vejlederen har udarbejdet sammen med den unge. Lærer / pædagog og elev laver således løbende i tæt samarbejde individuelle mål for eleven med udgangspunkt i de langsigtede mål i uddannelsesplanen. 

 

På baggrund af uddannelsesplan og den samlede beskrivelse af elevens såvel faglige, sociale og personlige kompetencer og mål planlægger læreren/pædagogen undervisningen for den enkelte unge.