Spring til indhold

Undervisning

Undervisning på Brangstrup.

Undervisningen tager udgangspunkt i at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, og der arbejdes for eksempel med at lave mad, lægge budget, vaske tøj, konflikthåndtering, personlig hygiejne og sundhed, brug af digitale medier, brug af E-Boks og netbank.

Der undervises i dansk, regning, samfundsfag, idræt, E sport, bo og derudover tilbydes der valgfag. Bo undervisning indgår som en integreret del af opholdet på STU Brangstrup

Vores interne vejleder etablerer i samarbejde med den enkelte elev aftaler om praktikforløb, hvor eleverne får mulighed for at afprøve deres kompetencer. Vi har set godt samarbejde med virksomheder og institutioner i lokalområdet, hvor eleverne kan komme i kortere eller længere praktikforløb.

Undervisningen på kostskolen foregår i et tæt parløb med den socialpædagogiske indsats på skolens Boafdeling.