Spring til indhold

Optagelse

Bliv elev på Brangstrup.

Hvis du ønsker at blive elev på STU Brangstrup 

- Kontakt din UU vejleder og din ydelsessagsbehandler med dit ønske.
- Få dem til at kontakte skolen og lave aftale om et besøg.
- Efterfølgende kan der laves aftale om en uges gratis praktik på skolen

 

Skema til beregning af egenbetaling

 
Henvendelse kan ske til:

Praktikkoordinator
Eva Halstrøm
evhal@odense.dk
tlf 29294453