Spring til indhold

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering på STU.

Ud af det samlede elevtal på 200 har 117 elever deltaget i undersøgelsen.

Antallet af besvarelser afhang af, hvor mange elever der var i skole på de dage, hvor vi kom rundt i grupperne og lavede undersøgelsen. En mindre del af eleverne deltog ikke i undersøgelsen grundet skolepraktikker, eller væsentlige kognitive funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser.

Ud fra æstetiske, fysiske og psykiske dimensioner lavede vi et spørgeskema, hvor eleverne til hvert spørgsmål havde 4 svarmuligheder symboliseret ved smileys.

Hver elevgruppe brugte ca. 15 minutter til at udfylde skemaet individuelt. Derefter blev eleverne interviewet bredt omkring deres skolegang på STU. Eleverne havde mulighed for at fortælle, hvad der er godt på STU og ligeledes give ideer til, hvad der kan være anderledes f.eks. i forhold til regler, undervisning, ungdomsmiljø m.m.

Med udgangspunkt i undersøgelsesresultaterne laves handleplaner på elevernes respektive afdelinger. Der laves i alt 3 uafhængige handleplaner på STU´s afdelinger.

Resultatet af undersøgelsen giver et billede af, at eleverne generelt er glade for at gå på STU.

Eleverne oplever, at man taler pænt til hinanden på STU, at der er et godt fællesskab og kun ganske få føler sig mobbet. Eleverne ved, at de kan få støtte og snakke med personalet, hvis de har problemer omkring mobning, og eleverne føler sig anerkendt.

Læs den samlede undervisningsmiljøvurdering og bomiljøvurdering