Spring til indhold

Optagelse

Herunder kan du læse om optagelse.

Det er den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som indstiller elever til Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse og laver en foreløbig uddannelsesplan i samarbejde med eleven og evt. forældre. Herefter skal kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune godkende indstillingen.

 

Ved et besøg kortlægger vi den unges behov og vurderer, om centret kan dække dem. Inden vi træffer endelig afgørelse om optagelse, tilbyder vi den unge en uges praktikophold på skolen. Praktikopholdet er gratis. Én gang om året holder vi en informationsdag, hvor alle er velkomne.

 

 

Økonomi

 

Ungdomsuddannelsen på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup er gratis for eleven. Man kan modtage førtidspension eller (for)revalideringsydelse under uddannelsen.

 

Hvis eleven har behov for kørsel til og fra skolen, betaler CSV dette.

 

Ring og hør nærmere


Vi kan altid aftale et besøg på en af afdelingerne, hvor vi informerer om uddannelsen og viser rundt. Så ring til os og aftal nærmere. 

 

 

STU Rismarksvej

 

Hans J. Jessing, leder af STU Rismarksvej GI 2-3 og Klub Nova.
Tlf.: 3051 6527/e-mail: htj@odense.dk

Christen Seerup, leder af STU Rismarksvej GI 1 og SU 1-3.
Tlf.: 2929 1488/e-mail: csee@odense.dk

 

 

STU Døckerslundsvej


Gitte Claesen, leder af STU Døckerslundsvej
Tlf.: 2459 7638/e-mail:
gbu@odense.dk