Spring til indhold

Målgruppe

Alle elever på ungdomsuddannelsen ved CSV Odense har særlige behov. De har vidt forskellige vanskeligheder eller handicap, som forhindrer dem i at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Følgende elevgrupper søger optagelse på CSV Odense

 

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder:

udviklingshæmmede
sent udviklede

 

Kontakthæmmede unge med:

autismespektrumforstyrrelse
infantil autisme
Aspergers syndrom

 

Unge med:

ADHD / opmærksomhedsforstyrrelse
socioemotionelle vanskeligheder
svære bevægelseshandicap
erhvervet hjerneskade

 

Læs mere på UddannelsesGuiden