Spring til indhold

Målgruppe

Alle elever på ungdomsuddannelsen ved CSV Odense har særlige behov. De har vidt forskellige vanskeligheder eller handicap, som forhindrer dem i at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Følgende elevgrupper søger optagelse på CSV Odense

 

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder:

udviklingshæmmede
sent udviklede

 

Kontakthæmmede unge med:

autismespektrumforstyrrelse
infantil autisme
Aspergers syndrom

 

Unge med:

ADHD / opmærksomhedsforstyrrelse
socioemotionelle vanskeligheder
svære bevægelseshandicap
erhvervet hjerneskade

 

Læs mere på UddannelsesGuiden

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk