Spring til indhold

Lovgrundlag

Lovgrundlag

Lovgrundlag

 

Formålet med ungdomsuddannelsen er ifølge loven:

 

At udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

  

CSV skal dermed være med til at udvikle den enkelte elevs voksenidentitet, personlige kompetencer og øge graden af selvstændighed og således fremme elevens muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet.

 

Til dette formål afprøver og afklarer vi elevernes bolig, uddannelses-, arbejds-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder. Målet er, at eleverne efter endt uddannelse er tilbudt arbejde, beskæftigelse eller anden uddannelse.

  

Lovgrundlag for ungdomsuddannelsen:

 

Lov om ungdomsuddannelse STU for unge med særlige behov

 

Lov nr. 564 af 6.6.2007

 

Bekendtgørelse for ungdomsuddannelse STU for unge med særlige behov - Bekendtgørelse nr. 974 af 19.7.2007