Spring til indhold

Om STU

Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse på CSV følger en læseplan, som indeholder undervisning i de fem stofområder beskæftigelse, bo, fritid, almen dannelse og praktik.

Alle stofområder indgår i uddannelsen. Det afhænger af elevernes funktionsniveau, hvor meget hvert enkelt område er vægtet.

Dette fremgår af den individuelle undervisningsplan, som elev og lærer udarbejder i fællesskab.

 

Igennem undervisningen og samtaler med vejlederen på CSV er målet, at eleverne erkender og afklarer deres fremtidige beskæftigelses-, bo- og fritidsmuligheder.

 

  

Beskæftigelsesundervisning

 

Beskæftigelsesundervisningen er med til at udvikle kompetencer til brug i uddannelse- og beskæftigelsessituationer. Indholdet i undervisningen kan være: Erkende ressourcer og begrænsninger, praktiske færdigheder, lære at følge strukturer, jobsøgning, indgå i arbejdsprojekter m.m.

 

Boundervisning

Boundervisning er rettet mod at udvikle kompetencer i forhold til et så selvstændigt voksenliv som muligt. Indholdet i undervisningen kan være: Planlægning, tøjvask, indkøb, hygiejne, madlavning, boformer m.m.

 

Fritidsundervisning

Fritidsundervisningen er med til at fremme den unges evne til at indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv. Indholdet i undervisningen kan være: motion og sundhed, introduktion til fritidstilbud, hobbyer, ekskursioner, transport m.m.

 

Almendannende undervisning 

 

Den almene undervisning skal være med til at fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Indholdet i undervisningen kan være dansk, matematik, it, budgetplanlægning, sundhed, samfundsorientering m.m.

 

Praktik

Gennem praktikophold skal eleverne få arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer relevante kvalifikationer til at begå sig på arbejdsmarkedet. Desuden giver praktikken erfaringer med samarbejde, der er nødvendigt for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet og kunne deltage i et aktivt voksenliv. Indholdet i praktikken giver yderligere eleverne erfaring med krav, øger selvstændigheden og koncentrationen, giver kendskab til værksteder, arbejdspladser og normer og afprøver arbejdstempo m.m.