Spring til indhold

Klub Nova

Klubtilbud til unge.

Klub Nova er i overvejende grad et tilbud til hjemmeboende unge, der har brug for et pædagogisk tilbud om eftermiddagen og i skolens ferier. 

 

Klubben er for elever, der går på STU på STU Rismarksvej. 

 

Klub Nova tilbyder en bred vifte af aktiviteter. De unge har mulighed for at mødes og spejle sig i hinanden på tværs af klasserne på STU Rismarksvej.

 

I Klub Nova er der plads til begejstring og sjov, men ligeledes er ro og struktur også en vigtig del af hverdagen for de unge, der har brug for det.

Klub Nova er et fritidstilbud, der arbejder på at være med til at højne de unges livskvalitet. Vi skaber et godt miljø med trivsel og meningsfuldt samvær, hvor de unge har rum og muligheder for at videreudvikle deres ressourcer og udfordres i forskellige sammenhænge.

 

Klub Nova vægter:
♦ At skabe en hverdag, hvor brugerne bliver hørt, set, forstået, respekteret og accepteret
♦ Den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer.
♦ Omsorg, rummelighed og plads til forskelligheder er grundsten i Klub Nova
♦ At de unge har med– og selvbestemmelse bl.a. på ugentlige brugermøder og de individuelle samtaler med de unge, hvilket er med til at styrke deres kompetencer til selv at udtrykke ønsker og behov
♦ At kunne tilbyde aktiviteter og ture, der tager udgangspunkt i de unges ønsker eller tolkning af disse


Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.30 - 17.00
Torsdag kl. 13.30 - 18.00
Fredag kl. 11.30 - 16.00


Skolefri hverdage åbent fra kl. 07.30 – til sædvanlig lukketid.
Klubben har lukket mellem jul og nytår, i ugerne 29 og 30, fredag efter Kristi Himmelfart, Grundlovsdag samt én hverdag umiddelbart før skolen starter efter sommerferien.