Spring til indhold

STU

Om den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).

Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med specialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

 

Uddannelsen består af:

  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

 

Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb, hvor du sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og dine forældre laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er dine ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

 

Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang om året.

 

Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i.

 

Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får du et kompetencepapir for det, der er gennemført.

 

Læs mere om uddannelsen på UddannelsesGuiden