Spring til indhold

For VSU-kursister

.

Du skal sende en ansøgning til CSV-Odense med ønske om FVU-undervisning, evt. i samarbejde med din sagsbehandler eller rådgiver. Herefter vil du blive indbudt til samtale og test. Vi tager løbende imod ansøgninger.

 

Der tilbydes FVU-undervisning på små hold med maks. 8 kursister. De fleste kursister har udfordringer med psykisk sårbarhed, og/eller har svært ved at deltage på store hold.

 

Der er holdstart i august og januar. Hvert hold løber over 15-20 uger med 3 t. undervisning pr. uge. Hvert hold afsluttes med prøve, som du selv kan vælge at deltage i.

 

Du vil når du starter med FVU-undervisning blive løbende orienteret om indhold, samt diverse informationer forbindelse med prøver i FVU-læsning og FVU-matematik. Omfang 30 til 60 timers undervisning

 
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk