Spring til indhold

Om den Forberedende Voksenundervisning

.

Vi tilbyder FVU-læsning og FVU-matematik. Undervisningens indhold er læsning, stavning, skriftlig fremstilling på dansk, talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Formålet for FVU-undervisning er at styrke dine muligheder for at forbedre dine grundlæggende færdigheder med henblik på eventuel videre uddannelse og/eller aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Der er 4 trin i FVU-læsning og 2 trin i FVU-matematik.