Spring til indhold

Om den Forberedende Voksenundervisning

.

Vi tilbyder FVU-læsning og FVU-matematik. Undervisningens indhold er læsning, stavning, skriftlig fremstilling på dansk, talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Formålet for FVU-undervisning er at styrke dine muligheder for at forbedre dine grundlæggende færdigheder med henblik på eventuel videre uddannelse og/eller aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Der er 4 trin i FVU-læsning og 2 trin i FVU-matematik.
 
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk