Spring til indhold

FVU

Forberedende Voksenundervisning.

Forberedende voksenundervisning (FVU) er for dig, som gerne vil forbedre eller supplere dine færdigheder i at læse, stave og regne. For at deltage i undervisningen skal du være fyldt 18 år.

Vi tilbyder FVU Dansk og FVU Matematik. Undervisningens indhold er læsning, stavning, skriftlig fremstilling, talforståelse, regning og basale matematiske begreber.


Formålet er, at du efter FVU undervisning kan tage en uddannelse (hvis du ønsker det), og at du kan deltage mere aktivt i alle sider af samfundslivet.


Der er 4 trin i FVU Dansk og 2 trin i FVU Matematik.

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk