Spring til indhold

Retningslinjer i forbindelse med smitte af COVID-19

Sundhedsstyrelsen har skærpet deres anbefalinger vedr. nære kontakter og personer smittet med de nye virusvarianter (særligt B.1.1.7). De skærpede anbefalinger gælder foreløbig frem til 7. februar 2021.

Begrebet nære kontakter udvides til at omfatte:

 • Personer der har opholdt sig inden for 2 meter af en smittet i mere end 15 minutter eller har haft direkte fysisk kontakt med den smittet uden korrekt brug af værnemidler.
 • Personer der bor sammen med en der er smittet.
 • Personer der har haft direkte fysisk kontakt (kys, kram) eller været i berøring med sekreter fra en, der er smittet med COVID-19.

 

Nær kontakt til en smittet med den ”almindelige” COVID-19:

 • Elever, kursister og medarbejdere, der er nære kontakter, kan først møde på skolen efter anden negative test (dette var tidligere efter 1. negative test).

  For Bo-Brangstrup vil der være tale selvisolation på værelse på Brangstrup

 • Hvis muligt modtager eleven eller kursisten fjernundervisning derhjemme.
 • Generelt bør nære kontakter hurtigst muligt gå i selvisolation og lade sig teste på 4. og 6. dagen (både ved alm. COVID-19 og ved virusvarianter).

 

Nær kontakt til en smittet med en ny virusvariant B.1.1.7.:

 • Eleven, kursisten eller medarbejderen må først møde fysisk på arbejde ved negativ test på dag 14 (dvs. 14 dages selvisolation).
 • Eleven, kursisten eller medarbejderen skal således lade sig teste på både 4. dagen, 6. dagen og 14. dagen.  
 • Hvis muligt får eleven eller kursisten fjernundervisning derhjemme.
 • Det er eleven, kursisten eller medarbejderen, der bliver orienteret af enten Styrelsen for patientsikkerhed eller af den smittede selv om, at der er tale om smitte med en virusvariant.

 

Elev, kursist eller medarbejder smittet med COVID-19 eller COVID-19-virusvariant:

 • Ved almindelig COVID-19-smitte og smitte med COVID-19-variant kan isolationen brydes 48 timer efter symptomophør.
 • Har eleven, kursisten eller medarbejderen ikke symptomer, kan selvisolationen brydes efter 7 dage.
CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
 • Rismarksvej 80
 • 5200 Odense V
 • EAN-nr:579 800 6609109
 • Tlf. 6375 3900
 • Mail. csv-odense@odense.dk