Spring til indhold

Covid-19

Her på siden kan du blive opdateret og få et oveblik over, hvad der sker på CSV.

I bestræbelserne på at forhindre yderligere smitte af Corona-virus, Covid-19, har regeringen forlænget nedlukningsperioden af nogle uddannelsessteder, her iblandt CSV.  

 

For elever og kursister på CSV betyder det, at vi holder skolen ind til videre.

 

Vi vil fortsætte med at fjernundervise i videst muligt omfang, og vi afsøger hele tiden nye muligheder i forhold til at udvikle vores fjernundervisning og i forhold til at holde kontakten med både elever og kursister. 

 

I STU’en er der oprettet en nødpasningsordning, hvor elever, der har forældre, som varetager såkaldte ”kritiske jobfunktioner” eller som har behov af andre grunde, kan blive nødpasset. Nødpasningen foregår på afdelingen på Rismarksvej. Hvis behovet opstår kontakt da afdelingsleder Christen Seerup kontaktes på tlf. 2929 1488.  

 

Er der spørgsmål til overnævnte, bedes I kontakte skolens ledelse på 6375 3900. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ledelsen på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk