Spring til indhold

Covid-19

Her på siden kan du blive opdateret og få et oveblik over, hvad der sker på CSV.

Odense, 15. jan. 2021

Fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutionen

 

 

Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse-STU

STU er undtaget for nedlukning, og da COVID-19-smittetallet i Odense kommune er faldet, betyder det, at alle elever på afdelingerne, STU Rismarksvej, STU Vestfyn og STU Døckerslundsvej igen har fysisk fremmøde på uddannelsesinstitutionerne fra tirsdag d. 19. januar. STU Brangstrup er ikke omfattet af dette skriv.

 

Elever på STU skal derfor som udgangspunkt modtage undervisning fysisk på uddannelsesinstitutionen, det er dog muligt individuelt af aftale en anden tilrettelæggelsesform f.eks. fjernundervisning, hvis f.eks. forældre/den unge har er behov for dette, og institutionens ledelse vurderer dette hensigtsmæssigt.

 

Da det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at bedrive den almindelig undervisning, overgås der til nødundervisning.

 

Nødundervisning vil blive tilrettelagt efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation.

 

Undervisning og andre aktiviteter vil blive i mindre faste grupper.

 

Få et samlet overblik over retningslinjer og vejledninger fra ministeriet om COVID-19-situationen

 

Voksenspecialundervisning-VSU

Fra tirsdag d. 19.1. 2021 vil det igen være muligt fysisk fremmøde for kursister på alle VSU undervisningssteder. Der vil dog i videst muligt omfang blive lavet fjernundervisning hvor det er muligt

Alle VSU-kursister vil blive kontaktet senest mandag d. 19.1. angående aftaler om fysisk fremmøde eller fjernundervisning.

 

Der skal være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, samt på god håndhygiejne, rengøring, afstand mv.

 

Skulle der mod forventning komme nye restriktioner, der siger noget andet, så bliver det skrevet ind på CSV’s hjemmeside, www.odense.dk/csv under fanebladet COVID-19

 

Befordring
Al taxakørsel er afmeldt, og I skal selv tilmelde kørslen igen.

Fra sundhedsmyndighedernes side opfordres alle danskere til at få foretaget en coronatest en gang om ugen. Denne opfordring støtter vi op om.

 

Kontaktoplysninger
Gitte Clasen, tlf. 2459 7638, mail gbu@odense.dk.
Leder af STU Vestfyn, STU Job og STU Basis

 

Kasper Bøg Meszaros, tlf. 3051 6527, mail kaboe@odense.dk.
Leder af Ung på vej, Team X, Team Y, Sans 1, Sans 2

 

Christen Seerup, tlf. 2929 1488, mail csee@odense.dk
Leder af Klub Nova, STU Fokus, Struktur 1, Struktur 2

 

Anders Søndergaard Thomsen, tlf. 2117 3952, mail asth@odense.dk
Leder af VSU på CSV Odense

 

Britta Pedersen, tlf. 2117 3955, mail brip@odense.dk
Leder af administration og service på CSV Odense

 

Venlig hilsen

Lederne på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup
  • Rismarksvej 80
  • 5200 Odense V
  • EAN-nr:579 800 6609109
  • Tlf. 6375 3900
  • Mail. csv-odense@odense.dk