Spring til indhold

Arbejdsmetoder

Solid faglighed, med fokus på ressourcer, ønsker og drømme, skaber udgangspunktet i vores arbejde med den enkelte.

Vores tilgang

Vi arbejder indledningsvist med få relationer omkring den enkelte fordi det styrker den neurologiske balance. Når relationen er blevet stærk, udfordrer vi med flere relationer. På den måde opnår vi en elastik effekt - når det er svært trækker vi elastikken ind (få relationer, helt ned til 1 primær), når det er godt og ”nemt”, er der plads til flere. 
Få relationer giver flere gode dage. Vi får samtidig mulighed for at reducere oplevelsen af at det svære for borgeren på dage hvor tingene ikke fungerer godt. 
Vi arbejder 1-1 og helst med den samme (primære) støtteperson når der skal læres nyt, dette giver som udgangspunkt de bedste forudsætninger for at opnå et godt resultat
Vi arbejder aktivt med stressreduktion som forudsætning for indlæring af nyt og når flere relationer skal kobles på borgeren
Vi arbejder med at øge og fremme borgerens uafhængighed og selvstændighed. Vi følger borgeren tæt i et stykke tid og trækker os mere og mere, samtidig fungerer vi som sikkerhedsnet i processen
Vi arbejder med den enkelte borgeres ønsker og drømme. Det er ønskerne som definerer målene og de indsatser som skal understøtte udviklingen.
Vi forpligter os på at se muligheder frem for begrænsninger.
Vi arbejder med neuropædagogik som tilgang og fundament for rehabiliteringsarbejdet. Vores indsatser og metoder tager ofte udgangspunkt i aktivering af de signalstoffer i hjernen som hjælper borgeren bedst i den aktuelle situation. Vi arbejder fx med stresskompas, belønning samt aktivitet og samvær. 
Personalet er i sig selv det vigtigste redskab i samarbejdet med borgeren. Vi arbejder med Low Arousal hvor personalets kontrol over deres egen følelsesmæssige tilstand bliver et hjælpemiddel for borgeren til selv følelsesmæssigt, at være der hvor han er komfortabel. Den ikke konfronterende tilgang i Low Arousal samt arbejdet med spejlneuronernes betydning for udviklingsmulighederne er derfor centralt.  
Vi er altid undersøgende på nyeste forskning, pædagogiske redskaber og vinkler og opmærksomme på hvordan vi hensigtsmæssigt kan bringe det i spil i borgernes forløb
Vi har en solid erfaring og videns grundlag inden for det specialpædagogiske område 

 

Forventninger til samarbejdspartnere

At der både under henvisningsarbejdet, opstart og efterfølgende i selve forløbet praktiseres et samarbejde mellem parterne som understøtter det aktuelle indhold og udviklingen i de enkelte rehabiliteringsforløb.