Spring til indhold

Liv og samfund

Vi mødes fredage kl. 10 – 12 og har samtaler om , ”hvad der rør sig” - både i os og omkring os.

Her  har  du  mulighed  for: 

  • at følge med i, hvad der rører sig omkring  os
  • at komme til at forstå sammenhænge og finde frem til en holdning til tidens spørgsmål
  • at være i et trygt miljø, hvor du kan sige, hvad du føler og tænker - og ligeledes lytte til andre
  • at opleve varmen og engagementet når meninger mødes
  • at vi derved bedre forstår og respekterer hinanden, og at venskaber vokser  
  • at opbygge viden og mod til at turde udtrykke dit syn på en sag - for eksempel i familiesammenhænge – i venners lag – i aftenskolen – i  pauserne på et job …

Savner du dette, så er denne debatgruppe måske noget for dig.