Spring til indhold

Om Center for Velfærdsteknologi

Center for Velfærdsteknologi er en enhed, der understøtter arbejdet med velfærdsteknologi på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune, og fungerer
som én fælles indgang for virksomheder, der ønsker dialog med kommunen om nye velfærdsteknologiske løsninger

Odense Kommune ser velfærdsteknologi som en del af løsningen på velfærdssamfundets udfordringer. 

Velfærdsteknologi kan fx være en teknologi, der styrker borgerens mulighed for at leve selvstændigt og være selvhjulpen i hverdagen eller en teknologi der letter arbejdet for medarbejderne.

 

Vil du i dialog med os om en ny velfærdsteknologi, så læs mere her

 

 

Om cfv