Spring til indhold

Dialog med virksomheder

I Odense Kommune indgår vi i dialog med velfærdsteknologiske virksomheder på flere forskellige måder. Det kan fx være sparring på en ide eller test af et færdigt produkt.

At være i dialog med mange forskellige virksomheder er vigtigt for os for at sikre, at den teknologi
som udvikles, møder de behov vi har, og vil kunne indgå i den hverdag der findes i kommunen.

 

Inden du som virksomhed henvender dig, så vær opmærksom på, at du med fordel bør have gjort dig følgende overvejelser:

 

  • Hvad er formålet med teknologien?
  • Hvilke målgrupper kan med fordel anvende teknologien?
  • Hvilke direkte eller indirekte gevinster er der for os som kommune?
  • Hvor "moden" er teknologien

1. En ide til et nyt koncept/teknologi
2. En prototype, som endnu ikke er klar
    til test
3. Et produkt som skal tilpasses og testes,
    før det er klar til at blive anvendt i driften
4. En færdigudviklet og afprøvet løsning

  • Har du nogle referencer? - fx fra afprøvninger i andre kommuner
  • Hvad ønsker du at få ud af din henvendelse?

  Vedlæg gerne bilag

 

Kontakt Center for Velfærdsteknologi