Spring til indhold

Skærmbesøg

Skærmbesøg forbinder borgeren med kommunens sundhedsfaglige personale

Baggrund

I Odense Kommune anvender vi skærmbesøg, og har gjort dette siden 2012. Skærmbesøg støtter op om vores rehabiliterende tilgang og bruges blandt andet til at guide eller påminde når en borger skal tage sin medicin, til støtte og strukturopgaver samt til at påminde om mad og drikke.

 

Formål

Formålet med skærmbesøgene er at give borgerne en større fleksibilitet og frihed, og at understøtte selvhjulpenhed og rehabilitering.

 

Samtidig er formålet at levere en mere tidssvarende opgaveløsning, som imødekommer nuværende og kommende udfordringer i forhold til demografi, multisygdom, tidligere udskrivelser og rekruttering.

 

Teknologien

Vi anvender løsningen Life-Manager. Løsningen fungerer ved at borgeren får udleveret en tablet, hvorpå Life-Manager er installeret. Tabletten er låst, sådan at den ikke kan bruges til andet end skærmbesøg, og opkald kan kun foretages fra medarbejderne til borgeren, og ikke den anden vej rundt.

 

Målgruppe

Borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje eller sygepleje, og som har viljen og evnen til selv at udføre den givne opgave under vejledning af personale fra en udkørende gruppe. 

 

Video om skærmbesøg

Nedenfor finder du to videoer om skærmbesøg.

 

Den første video handler om Bent, som har KOL og får hjælp over skærmen, blandt andet til brug af sin PEP-fløjte.

 

Den anden video handler om Mona, som får skærmbesøg blandt andet for at få hjælp til at huske blodsukkermålinger.

 

 
Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies

 

Du skal være opmærksom på, at video-streams kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs mere om cookies