Spring til indhold

Døgnrytmelys

Døgnrytmelys – også kaldet biologisk lys – er installation af lyskilder, der følger døgnets naturlige lys, og derved har flere gavnlige effekter på dem, der opholder sig i lyset.

Formål

Formålet med døgnrytmelyset er at opnå en række positive effekter hos både borgere og personale:

 • En bedring af den overordnede sundhed pga. forbedret søvn
 • Mindre sandsynlighed for at udvikle depression
 • Mere tid brugt på måltidet og deraf vægtforøgelser
 • Fald i medicinforbrug og dermed færre side-effekter som øget søvnbehov i løbet af dagen
 • Færre tidskrævende opgaver for det natlige personale
 • Personale har oplevet forbedret arbejdsmiljø

 

Teknologien

Døgnrytmelys er et intelligent LED baseret lysanlæg, der er programmeret til at simulerer lysets udvikling i intensitet og farvetemperatur hen over et døgn. Det er nemlig ikke lige meget hvilket slags lys kroppen bliver udsat for hvornår. Vores kroppe er designet til at reagere i forhold til det naturlige lys’ gradvise skiften hen over døgnet. Det vil sige en gradvis lysforøgelse fra morgenstunden, hvor lyset jævnt udvikler sig fra at være varmt i sine farvetemperatur frem til regulært dagslys, der er klart og koldt i sin farvetemperatur. Omvendt skal der være en faldende lysintensitet frem mod aften, hvor lyset igen bliver svagt og varmt i farvetemperaturerne. Om natten skal der helst være så lidt lys som muligt, da det her er sundt for kroppen at blive eksponeret for mørke. Det er denne dynamik i lyset, der sikrer at kroppen udvikler en stabil døgnrytme med god søvn. For borgere, der lider af en demenssygdom, er det ikke uvæsentligt at få en god søvn. Forskningen viser at forskellen mellem god og dårlig søvn, kan have stor indflydelse på, hvordan en demens sygdom som fx Alzheimers udvikler sig.

I Odense Kommune har vi installeret døgnrytmelys på en afdeling på plejehjemmet Herluf Trolle.

Målgruppen

Målgruppen er først og fremmest borgerne på plejehjem, men evalueringer har vist at der også er mange gavnlige effekter for personalet:

 • Mindre udadreagerende adfærd hos borgere
 • Borgerne er mere aktive i løbet af dagen
 • Borgere bruger mere tid i fællesarealerne til fx spisning
 • Borgere går senere i seng og sover bedre – mindre uro om natten
 • Personalet oplever mere energi i løbet af arbejdsdagen
 • Personalet oplever færre hovedpiner
 • Personalet har færre sygedage end de øvrige afdelinger

 

Plejehjem der anvender døgnrytmelys