Velfærd - hvad er det

 I Odense ønsker vi at udvikle og fremtidssikre velfærden. Det skal ske sammen med borgerne i nye samarbejdsrelationer.

Den fælles strategi for Odense Kommune derfor også fået navnet ”Ny virkelighed – Ny velfærd”. Den udpeger tre områder, som vi har sat ind på for at udvikle fremtidens velfærd:
Samarbejde – giver frihed til at kunne
Forebyggelse frem for brandslukning
Fællesskaber—et rigere liv for alle


De tre indsatsområder er grundsten i alle kommunens indsatser, i vores samspil med borgerne.
Nogle af de områder, der er særligt prioriteret i Odense i forhold til at skabe den nye velfærd er:
Samspillet med borgere, frivillig og foreninger
Velfærdsteknologi som en del af løsningen
Og nogle af de måder, vi har valgt at gribe det an på, er:
Udvikling af kerneydelser
Udvikling af lokalområder

Opdateret 30-05-2017

Borgmesterforvaltningen