Spring til indhold

Samarbejde med City Pack

City Pack skal understøtte Smart City-udviklingen.

Samarbejde med City Pack

City Pack skal understøtte Smart City-udviklingen på nationalt niveau og er et samarbejde imellem fem af Danmarks førende Smart City byer: Aalborg, Aarhus, København, Vejle og Odense.

Aalborg, Aarhus, København, Vejle og Odense er fem af de førende Smart Cities i Danmark. Vi arbejder hver især med ny teknologi, data og samskabelse for at gøre vores byer mere bæredygtige, attraktive og effektive for både borgere og erhvervsliv. Men samarbejdet er også etableret for at kunne understøtte den generelle udvikling af intelligente byer i Danmark.

Læs mere om City Pack .

City Pack er en coalition of the willing. Det vil sige, at vi samarbejder om det, der giver mening for os som byer og kommuner hver især. Vi tror på, at vi sammen kan præge udviklingen og i fællesskab rykke Danmark som en smart nation til gavn for os alle.

Formål med City Pack samarbejdet

I City Pack ønsker vi, at:

  • Sætte en dagsorden for udviklingen af intelligente byer, der tager udgangspunkt i byernes og borgernes perspektiver og behov, så vi får stærke og levedygtige byer og fællesskaber
  • Arbejde for en kommende national Smart City-strategi og sætte vores præg på den og den måde danske og europæiske myndigheder afsætter penge til udvikling af intelligente byer.
  • Belyse potentialerne ved intelligente løsninger gennem konkrete use cases og dermed vise både andre byer og statslige myndigheder, hvad der er på spil, hvad der er muligt, hvad der skal til for at omsætte ideer til virkelighed og samtidig sætte fokus på barriererne i forhold til f.eks. samarbejde med private virksomheder, datadeling, finansieringsmodeller etc.
  • Udvikle ikke bare intelligente, men også bæredygtige, sikre og borgercentrerede løsninger på byernes så forskellige udfordringer som urbanisering og trængsel, forsyning og infrastruktur, vækst og innovation, social sammenhængskraft og data.
  • Være en inspirationskilde for andre kommuner og byer i Danmark og udlandet, som ønsker at arbejde med samme temaer og løsninger som City Pack-byerne
  • Være en indgang for virksomheder, der ønsker at samarbejde med de førende danske Smart Cities om innovation og markedsmodning 

By- og Kulturforvaltningen