Spring til indhold

Smart City - Nyheder

Her kan du løbende følge med i Smart City Odense.

Sensorer giver større viden om brugen af centrum

21-08-2017

I en testperiode på to måneder afprøver vi i samarbejde med Borgmesterforvaltningen nye sensorer i bymidten. Sensorerne skal hjælpe os til at kvalificere vores viden om aktivitetsniveauet i byen under eksempelvis H.C. Andersen Festivals. Det er vigtigt for os at vide mere om effekten, når vi som kommune investerer i store begivenheder og aktiviteter.

Sensorerne fungerer ved at registrere, når en person krydser et udvalgt punkt. De kan udelukkende bruges til at få viden om antallet af mennesker på et bestemt tidspunkt, og der bliver ikke lagret billeder eller andre oplysninger. Sensorerne kan altså ikke sige noget om, hvem der er gået forbi, eller hvad de foretog sig.

Læs hele pressemeddelelsen på Odense.dk

 
Smart City-projekt om energioptimering i Borgernes Hus får midler fra Energi Fyns Udviklingsfond

27-04-2017

Som et af kun fire projekter i et ansøgerfelt på 23 har Smart City projektet Brugerinvolverende IT-løsninger til energieffektive offentlige bygninger med mangeartet brug den 26. april 2017 fået tildelt kr. 247.000,- fra Energi Fyns Udviklingsfond. Projektmidlerne vil blive brugt i Borgernes Hus og er dermed en del af etableringen af Odenses fire Smart City Living Labs.

Læs mere om Smart City projekter og Living Labs

Projektets mål er at udvikle brugerinvolverende IT-løsninger til energieffektivisering i offentlige bygninger. Bygninger står for cirka 40% af energiforbruget i Danmark og derfor er det vigtigt at øge effektiviteten i bygningsmassen for at mindske det samlede energiforbrug.

Midlerne til projektet er blevet tilgængelige igennem et samarbejde imellem SDU, Odense Bibliotekerne og Smart City. I Odense vil vi gerne, at vores Smart City Living Labs kobles direkte på de kommunale kerneopgaver og at vi gennem samarbejder som dette skaber nye løsninger i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne.

Tak til Mikkel Baun Kjærgaard (t.v.) og Anton Helms (t.h.) for et fremragende samarbejde.

Smart City-projekt om energioptimering

 

Smart City Odense deltager i konference om bæredygtig udvikling i hele landet

06-02-2017

Kristina deltog den 1. februar i konferencen Smart City – Smart Strategi 2017: Bæredygtig udvikling i hele landet, arrangeret af Gate 21 og NRGI. Her blev hun inspireret af blandt andet Simon Giles fra Accenture, der koblede design thinking til arbejdet med Smart City og samtidig mindede om, at man skal starte med behovet eller udfordringen, der skal løses, frem for teknologien.

 

Efterfølgende fortsatte Kristina selv i samme spor med sit inspirationsoplæg på workshoppen om at arbejde strategisk med Smart City. Her fortalte Kristina om, hvordan vi i Odense har fokuseret på at arbejde med data og digitale teknologier som et værktøj i værktøjskassen, der kan understøtte og udvikle måden, vi løser vores kerneopgave på. Og hvordan vi skaber samarbejde, der understøtter kompetenceudviklingen og realiseringen af vores Living Labs. 

Læs mere om konferencen på Gate 21’s hjemmeside

 

 


 

 

Smart City indgår et samarbejde med SDU om ODEx

02-11-2016 

 

ODEx – Open Data Experimentarium – er nu skudt i gang. ODEx er et tæt samarbejde mellem blandt andet SDU, GeoFyn og By- og Kulturforvaltningen. Der er fokus på smarte løsninger inden for trafik, bygninger og byens arealer. En af ambitionerne er at udvikle vigtige kompetencer hos studerende og et nyt, stærkt fagligt miljø.

Med et budget på 20 millioner skal Syddansk Universitet i de kommende tre år forske, uddanne og udvikle inden for Open Data på tværs af fakulteter og fagområder i samarbejde med eksterne partnere.

Læs pressemeddelelsen om Smart City-samarbejdet.  

 


Studerende fra SDU bruger byens data til at lave smartere løsninger

26-09-2016

 

Tirsdag den 20. september afholdt vi i Smart City Odense regi kick-off for et samarbejde med SDU, Kofoed & Co og GeoFyn A/S. 

Sammen har vi udfordret 30 softwareingeniørstuderende fra SDU med fire cases, som de studerende i grupper kommer til at arbejde med på deres syvende semester. Med udgangspunkt i en lang række spørgsmål og sparring fra de respektive case-stillere, får de studerende adgang til en lang række data, som kan hjælpe dem til at udvikle endnu smartere løsninger til alle os odenseanere.

Alle data, som kommunen stiller til rådighed for de studerende, er anonymiseret og behandles i fortrolighed.

De fire cases er:

  • En ren by
  • En levende by
  • Glade trafikkanter
  • Børnenes cykelby

De studerende kommer ikke til at starte helt fra bunden, men tager fat i områder, hvor vi allerede har og fortsat udvider vores mængde af data. Vi glæder os rigtig meget til at følge de studerende og se, hvordan de kan sættes vores datamængder i spil på helt nye måder.

Softwarestuderende møder Kofoed & Co 
To grupper softwareingeniørstuderende møder Kofoed & Co. og Odense Kommune til første sparring ude foran Odense Slot.  


Smart City udfordrer deltagerne på Open Energy Days hackaton

12.09.16

 

Den 23. til 25. september afholdes Open Energy Days hackaton med temaerne åbne data og energi. Her er studerende og iværksættere inviteret til at finde løsninger på de store udfordringer, vi står over for på energiområdet. Deltagerne kommer til at udvikle koncepter, forretningsidéer, prototyper med videre på baggrund af åbne data, som vi blandt andet i Odense Kommune stiller til rådighed.

I Odense Kommune har vi en omfattende viden om energiforbrug, forbrugsmønstre og behov. Det sætter os i stand til at styre vores tekniske anlæg, så både den ønskede service og behovene opfyldes.
 
Vi energioptimerer i Odense løbende vores gamle bygninger på forskellig vis. Men udfordringen er, at vi ikke kan fuldautomatisere alle bygninger – vi kan fx ikke altid forudse, hvornår eller hvor længe, der er folk i en bygning. Det kan betyde at vinduerne ikke lukkes, lyset ikke bliver slukket eller at vandet får lov til at løbe.

 

Open Energy Days 

Vi har i Odense åbne data af høj kvalitet omkring vores bygninger, der viser, hvor vi – populært sagt - fyrer for gråspurvene.  Men vi har endnu ikke fundet ud af, hvordan data også kan være med til at skabe en adfærdsændring blandt de mennesker, der bruger bygningerne. Der er 17.500 skoleelever i Odense kommune, og de er de nye brugere af de kommunale bygninger. Hvis vi skaber en adfærdsændring hos skolebørnene, vil vi få den største gevinst. Både fordi de er brugere af rigtig mange af vores kommunale bygninger, og fordi de vil tage adfærden med hjem.

Derfor er vores udfordring til deltagerne på Open Energy Days: ”Hvordan kan åbne data om energiforbrug fra Odense Kommune hjælpe med at ændre energiadfærden blandt skolernes brugere?”. Målet er en vedvarende adfærdsændring, der giver os viden om de reelle behov for energi og som kan bruges til energistyring.

 

Læs mere om Open Energy Days på Facebook

 


Smart City er temaet for årets Bright Over Night på SDU

01.06.2016

 

I et døgn fra den 29. april til den 30. april var Smart City i fokus for 30 udvalgte studerende ved Syddansk Universitets arrangement Bright Over Night. Fra kl. 15 om fredagen og 24 timer frem arbejdede de studerende i seks tværfaglige teams om at komme med det bedste bud på, hvordan borgerne i Odense kan være med til at forme byens fremtid. 

Efter en semifinale med højt niveau på tværs af de seks forskellige og rigtig gode præsentationer af konkrete projekter, som betød en meget lang votering for dommerne, fandt to teams vej til finalen. Temaerne for de to finalister var henholdsvis Co-creating Community og Odense - let’s be smart together. 

Finalens dommerpanel bestod af Jane Jegind (V), rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Henrik Dam, rektor for SDU, Christian Mogensen, partner & senior advisor i Stupid Studio og Kristina Dienhart, programleder for Smart City Odense. Efter endnu en lang og svær votering valgte dommerpanelet Odense - let’s be smart together som vindere af Bright Over Night 2016. 

Ud over en billet til Tinderbox vandt det vindende team også et studiejob i By- og Kulturforvaltningen med tilknytning til Smart City Odense. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod vores nye kolleger og arbejde sammen med dem om at gøre deres idéer til en del af byens udvikling.

I Smart City Odense vil vi gerne takke alle seks teams for at inspirere os med deres gode idéer. Vi vil også gerne takke alle, der var med til at skabe et brandgodt arrangement, herunder deltagerne i de to dommerpaneler, oraklerne, SDU Erhverv og vores kolleger i Borgmesterforvaltningen. 

Vinderne af BON16 

Vinderholdet præsenterer deres i idé i finalen. Fra venstre: Michael Raahauge Jørgensen, Malthe Holm Johansen, Victor Staalkjær, Adela Dobysarova og Oana Cosma.


Open Data Arrangement 

27.04.2016

Odense Kommune inviterer til Open Data arrangement, hvor du kan høre om, hvilke data kommunen ligger inde med, samt få inspiration til, hvordan offentlige data kan skabe værdi for din virksomhed. 


Smart City er tema for årets Bright Over Night

21.04.2016

Odense Kommune og Syddansk Universitet gentager sidste års succes med Bright Over Night og har i år fokus på Smart City. 

Med udgangspunkt i spørgsmålet ”How can collaborative technologies and other digital platforms help people shape the future of their city?” mødes studerende på Syddansk Universitet i sidste uge i april i en konkurrence om at komme med bedste løsningsforslag til den case, som Smart City Odense har bidraget med. De studerende deltager i tværfagligt sammensatte grupper i konkurrencen. Undervejs får de studerende sparring af eksempelvis et orakelpanel. Panelet er sammensat af kloge hoveder indenfor blandt andet entreprenørskab, idé- og konceptudvikling og projektledelse.

Læs mere om Bright Over Night og tilmelding på SDU’s hjemmeside 

Lørdag den 30. april er arrangementets sidste dag. Her mødes de studerende i en semifinale, hvor de bedste løsningsforslag udvælges. Herefter tørner vinderne fra semifinalen sammen i en finale, hvor blandt andet rådmand for By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind og rektor ved SDU Henrik Dam er dommere.

Ud over den store ære at kunne kalde sig vinder af Bright Over Night 2016, får vinderne blandt andet også tilbudt et studiejob i Odense Kommune.

I Smart City Odense glæder vi os rigtig meget til at møde SDU’s studerende på tværs af studieretningerne og få deres input til, hvordan Smart City kan udvikle sig.

Key words: Social innovation, Civic engagement, Technological Innovation, Relationship marketing, Crowdsourcing, digital communication, Nudging, Co-creation, Big Data, Open Data, Branding, Tracking, User insights, Project development, Behavioral insights, Prototyping, Visualization, Process Design, Predictive Analysis, CSR, Social Media, Civil society, Welfare challenges, Public Innovation, B2C & B2B communications, City development, Collaborative Economy, Sharing City, Collective Intelligence.


Visionscamp hos CLEAN og Rambøll: Smart City aktører mødes for at konkretisere Smart City på nationalt plan

16.03.2016

 

I sidste uge afholdt CLEAN og Rambøll i fællesskab en visionsmøde for en lang række offentlige og private aktører. Vi var mere end 30 deltagere fra kommuner, forsyningsselskaber, ministerier, private virksomheder og interesseorganisationer. Formålet var at komme med input til en fælles vision og retning for Smart City i Danmark. Hvordan kan vi samarbejde om, at udvikle rammer og retning i kommuner og regioner, så Smart City bliver et fælles fokus? Hvordan kan Smart City understøtte vækst og internationalisering hos danske virksomheder? Hvad er vigtigt set fra et borgerperspektiv? Hvilke kompetencer kræver det hos de kommunale aktører?

Det var på mange måder et vigtigt og spændende arrangement, både i forhold til at få drøftet et område som Smart City, der har så mange definitioner og indgangsvinkler og i forhold til at få skabt noget fælles retning om, hvordan vi kan blive mere konkrete og fælles om udviklingen af et Smart Danmark. Og til sidst – mindst lige så vigtigt: at få skabt relationer og netværk. Målet er at komme med konkrete anbefalinger til en national Smart City strategi. Dette var et første skridt – vi glæder os til det næste!

Visionscamp hos CLEAN og Rambøll

Visionscamp hos CLEAN og Rambøll

 


11 teams på UCL arbejder med Smart City udfordringer

14.03.16

I snart tre uger, har teams på tværs af uddannelserne på UCL arbejdet med Smart City. De har fået fem forskellige udfordringer, som de arbejder med:


  • Hvordan kan vi under Smart City Odense dele vores data med hinanden? Potentialer og dilemmaer.
  • Hvordan kan vi under Smart City Odense guide trafikanter bedst muligt?
  • Hvordan kan vi under Smart City Odense udnytte lokalområdet til rehabilitering og genoptræning?
  • Hvordan kan vi under Smart City Odense gøre byen mere tilgængelig for handicappede?
  • Hvordan kan vi under Smart City Odense hjælpe børn med særlige behov med at finde vej?

 

Fagfolk inden for de forskellige temaer har introduceret dem til udfordringen og fredag d. 18. marts kl. 9:30 præsenterer de så deres resultater på UCL, Blangstedgårdsvej, sammen med over 100 andre teams, der arbejder med Innovation på Tværs. 


Vi glæder os til at se, hvad der er kommet frem til og høre om deres indsigter og idéer. For os  er det her et rigtig godt eksempel på, hvordan vi arbejder med Smart City i samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner og borgere. 


Smart City Odense er noget, vi udvikler sammen!

 

Læs pressemeddelelsen her

UCL Smart City

 


 

Ingeniørstuderende på SDU arbejder med Smart City

11.02.16. 

I dag afholdt vi kick-off møde for 2. semester studerende på Product Development and Innovation uddannelsen på SDU.

8 teams skal i dette semester arbejde med innovation, kreativitet og produktudvikling med afsæt i Smart City. De blev præsenteret for Smart City Odense og fik et indblik i, hvad der optager os nu, hvad vi skal i gang med, og hvad vi drømmer om at skabe. Nu er det op til dem at vælge et område, som de finder interessant. 

I løbet af processen vil vi hjælpe med sparring, kontakter mv., og så vil de forskellige teams præsentere deres løsninger tirsdag d. 3. maj i Kuben på SDU. 

Vi glæder os meget til præsentationen – forhåbentlig vil der være konkrete forslag, som vi i fællesskab kan arbejde sammen om at få testet og implementeret i virkeligheden i vores by.

 

Ingeniørstuderende på SDU arbejder med Smart City

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen