Spring til indhold

Living Lab: Trafik

Odense bygges om og det betyder, at trafikken i byen er omskiftelig. For at imødekomme disse og fremtidige udfordringer, arbejder vi i Smart City med trafik som et af vores Living Labs. Du kan læse mere om dette emne her på siden.

Vi ved, at trafikken i Odense for alvor er under pres. Det er den, fordi Odense er ved at blive transformeret til en dansk storby med et nyt centrum og en letbane. Med det følger nogle gener.

Vores Living Lab: Trafik i Odense Kommune er en platform, hvor vi sammen med en række eksterne samarbejdspartnere arbejder på løsninger, som kan sikre fremkommeligheden i Odense Kommune. Både nu, hvor vi bygger om, men også i fremtiden.

Løsningerne kan have karakter af en app som Odense Rundt. Men det handler i høj grad også om at udvikle interne arbejdsredskaber, som vores trafikfolk kan bruge til at videregive informationer til trafikanterne og til at træffe informerede og smarte beslutninger, når trafikken i Odense ændrer sig.

 

ODEx og Odense Rundt

Vores Living Lab har to centrale omdrejningspunkter på nuværende tidspunkt, henholdsvis ODEx-samarbejdet med SDU og platformen Odense Rundt. Noget af det første, vi sammen med bl.a. SDU sætter fokus på i ODEx-samarbejdet, er mobilitet. Herunder hører også, hvordan vi kan gøre det muligt at få real-time data på trafikken, så vi kan træffe smartere beslutninger og hjælpe borgerne bedre rundt i byen.

Odense Rundt hjælper imidlertid med at planlægge din rute rundt i Odense på en måde, så du undgår eksempelvis ensretninger og vejarbejde, som lukker den vej, du ellers gerne ville have kørt på. Odense Rundt har i modsætning til andre navigationstjenester den fordel, at vi selv og på daglig basis kan opdatere indholdet, så du altid har den nyeste viden om din vej frem i Odense.

Læs mere om Odense Rundt

Hvad er et Living Lab i Odense?

Målet med vores Living Labs er sammen med borgerne, virksomheder og uddannelsesinstitutioner at skabe nye løsninger, som gør Odense til en smartere by at være i.

 

Living Labs er fysisk afgrænsede områder i Odense, hvor vi sammen med lokale aktører afprøver konkrete prototyper og udvikler løsninger, som alle er baseret på Smart City-tilgangen. Det er brugerne og beboerne, der kender deres hverdag, bygninger og bydel allerbedst. Derfor skal løsningerne tage udgangspunkt i og designes sammen med dem. Vores opgave i Smart City Odense er at være bindeled og understøtte processen.

 

Det er vigtigt for os, at byens Living Labs arbejder sammen med de tiltag, der allerede er i gang i områderne. På den måde sikrer vi sammenhæng og de bedst mulige løsninger. Smart City er en tilgang, der bidrager til løsningen af kerneopgaven og hvor vi:

  • arbejder i netværk og sørger for at forbinde forskellige aktører
  • arbejder visuelt
  • måler på det, vi laver
  • arbejder transparent og åbent

 

By- og Kulturforvaltningen