Spring til indhold

Odenses Klimaregnskab

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Odenses klimaregnskab viser, hvad der er de største kilder til udledning af CO2 i Odense, og hvor langt vi er fra vores mål.

Hvad betyder det at være klimaneutral?

Klimaneutral betyder, at der er balance mellem den CO2, der bliver udledt og optaget i Odense – så der samlet set udledes nul CO2. 

Klimaregnskabet er en opgørelse af, hvor mange ton CO2 vi i Odense udleder og optager om året. Når vi fx kører i benzin- eller dieselbil i Odense, påvirker vi klimaet negativt, idet vi øger udledningen af CO2. Planter vi mere skov i Odense, påvirker vi klimaet positivt, idet vi øger byens optag af CO2. 

I dag er der ikke balance i regnskabet. I 2019 udledte Odense 765.000 ton mere CO2, end byen optog. Det tal skal ned på nul for at Odense kan blive klimaneutral. Vejen hertil kræver, at vi i Odense både reducerer udledningen og øger optagelsen af CO2, så vi til sidst går i nul.

 

 

Balance i klimaregnskabet mellem udledning og optag af CO2 

 

Hvor langt er Odense fra målet?

Odense er allerede godt på vej. Fra 1990 til 2019 er Odense samlede CO2-udslip reduceret med ca. 700.000 ton. Det er næsten en halvering af Odenses CO2-udledning. Men der er fortsat lang vej igen til et klimaneutralt Odense. 

I 2020 besluttede Fjernvarme Fyn, at det skal være slut med at bruge kul i 2022. Beslutningen vil give en væsentlig reduktion i Odenses CO2-udledning. Men beregninger viser, at CO2-udledningen fortsat vil være på knap 500.000 ton i Odense i 2030. Derfor skal vi i Odense både reducere og kompensere for denne CO2-udledning frem mod 2030.

 

 

Årlig CO2-udledning i Odense. 1990: 1.435.000 tons. 2019: 765.000 tons. 2030: 491.000 tons

 

 

Hvad er de største kilder til CO2-udledning i Odense?

I Odense er det i dag indenfor transport og energi, at vi har de største udledninger af CO2. Det er derfor også på disse områder, der er det største potentiale for at reducere den samlede udledning i Odense.

Fjernvarme Fyns beslutning om at udfase kul betyder, at vi allerede er godt på vej med at reducere CO2-udledningen fra energiområdet. Derfor vil transport være det største tema, når vi skal reducere Odenses CO2-udslip yderligere. Her skal vi have flere odenseanere til at vælge klimavenlige transportformer for at nå i mål. 

 

 

CO2-udledning i 2019 fordelt på sektorer. Energi 46,7 %. Transport 43,5 %. Landbrug 4,8 %. Andre 5 %.  

 

Hvad tæller med i regnskabet?

Odenses klimaregnskab følger internationale standarder, hvor det kun er de CO2-udledninger, der finder sted inden for kommunegrænsen, der tæller med (scope 1 og 2 vist nedenfor). Det vil fx være bilkørsel i Odense eller forbrug af varme og el i en virksomhed beliggende i Odense.

Derimod er CO2-udledninger, der finder sted uden for kommunegrænsen, ikke talt med (scope 3 vist nedenfor). Heller ikke selvom de opstår som et resultat af aktiviteter inden for kommunegrænsen. Eksempler kan være flyrejser til feriedestinationer eller levering af varer fra udlandet bestilt på nettet. Men selvom de ikke tæller med på nuværende tidspunkt, ønsker Odense Byråd fortsat, at vi i Odense gør en indsats på disse områder, fx ved at sætte fokus på klimavenlig adfærd og det forbrug, der indirekte påvirker udledningen af CO2.

 

Odenses Klimaregnskab scope 1-3

 


Odenses Klimaregnskab bygger på beregninger udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Odense Kommune i foråret 2020 som grundlag for rammeaftalen Klimaneutral 2020.

 

Borgmesterforvaltningen