Spring til indhold

Odenses klimaindsats i 2021

Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Det er et ambitiøst mål, der kræver en fælles indsats. Se her, hvad der skal ske i 2021, og hvordan du kan involvere dig.

Fra klimamål til konkrete handlinger

Odense Byråd har sat målet for Odenses grønne fremtid: Odense skal være klimaneutral senest i 2030. Der venter en stor opgave for hele Odense. 

Odense Kommune har kun direkte indflydelse på en lille del af Odenses klimaaftryk. Derfor vil byrådet gerne involvere alle i Odense. Både borgere, virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner skal komme med idéer til, hvordan Odense når i mål og bliver klimaneutral senest i 2030. Derudover skal en række eksperter i klima og CO2-udledning også komme med deres anbefalinger til, hvordan Odense kan blive klimaneutral senest i 2030. Det skal munde ud i en konkret klimahandleplan for Odense, som byrådet efter planen skal vedtage til september 2021.

 

 

 

Forår 2021: Få indflydelse på Odenses grønne fremtid

Fra marts til maj 2021 fik hele Odense mulighed for at få indflydelse på Odenses grønne fremtid. I marts 2021 deltog over 1000 odenseanere fra borgerpanelet i en spørgeskemaundersøgelse. Fra midten af april og frem til 24. maj 2021 fik alle i Odense mulighed for at dele deres idéer og forslag på en åben digital platform. Se, hvilke idéer der kom ind her her:

Se borgernes grønne idéer 

 

Borgerinddragelse 2021 1) Borgerpanelundersøgelse 2) Del din idé online 3) Dialog med lokale interessenter 

Forår 2021: Task Force Klimaneutral 2030

Odense Byråd ønsker også at tage eksperter i klima og CO2-udledning med på råd. Derfor har Økonomiudvalget nedsat en Task Force af eksperter inden for klima, bæredygtig mobilitet, klimavenlig energi, adfærd, cirkulær tænkning og økonomi. I juni 2021 præsenterede de 10 anbefalinger til, hvordan Odense bliver klimaneutral senest i 2030. Se, om du er enig i anbefalingerne, og giv din kommentar her:

Del din mening her


Læs mere om Task Forcen her 

 

 

Sommer 2021: Bred dialog i Odense

I løbet af sommeren 2021 vil Odense Byråd invitere både borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer ind til en dialog om de anbefalinger, som Task Forcen er kommet med, og de idéer, som borgere i Odense har bidraget med.

 

 

 

Sommer 2021: Odenses første klimahandleplan 

Efter inddragelse af borgere og eksperter skal Odense Byråd vedtage en konkret klimahandleplan, som indeholder konkrete handlinger til, hvordan Odense når i mål. Klimahandleplanen forventes vedtaget i september 2021.

 

 

 

Tidsplan for Odenses klimaindsats 2021 

 

 

Verden udvikler sig – det skal klimahandleplanen også gøre

Klimahandleplanen vil være dynamisk. Vi får hele tiden ny viden, ny lovgivning og ny teknologi. Derfor skal planen justeres løbende. Det skal selvfølgelig ske i tæt dialog med både borgere, virksomheder og foreninger.

 

Borgmesterforvaltningen