Spring til indhold

Partnerskaber

Med Klimahandleplan 2022 vil Odense Byråd reducere CO2-udledningen med 20.000 ton CO2 årligt gennem Odense Kommunes egne aktiviteter og en række tiltag omkring spildevand, landbrug og erhverv.

I Odense har vi historisk været gode til at finde de smarte løsninger via godt samarbejde – ikke mindst når udfordringerne er allerstørst. Det lærte finanskrisen os. Med klimaudfordringerne står vi endnu engang overfor nogle meget komplekse og store udfordringer, der kræver, at vi finder de smarte løsninger sammen.

 

Som kommune har vi en helt central rolle i at bidrage til målsætningen om en klimaneutral by i 2030. Det har vi på flere niveauer – som organisation, som aktiv ejer i forsyningsselskaber og via et lokalt politisk lederskab i byen. Som organisation står Odense Kommune i sig selv dog kun for en meget lille del af den samlede CO2-udledning i Odense. På trods heraf har vores handlinger stor betydning, og vi er stålsatte på, at vi som kommune skal gå foran. Men vi kan ikke indfri ambitionerne alene.

 

For at blive klimaneutral i 2030 skal vi have alle spillere på banen. Det kræver et tæt samspil med en lang række aktører og ikke mindst odenseanerne. Vi skal igennem samarbejde på tværs finde de smarte løsninger. Derfor skal der skabes dialog og samarbejde mellem erhvervslivet, faglige organisationer, byens uddannelsesinstitutioner, civilsamfundets frivillige foreninger mv. De relevante kommunale råd, herunder handicapråd, udsatteråd mv. skal også inddrages. Det er først, når ambitionerne bliver fælles, at vi for alvor lykkes med at nå målet. Heldigvis er mange allerede i gang. Både erhvervslivet, faglige organisationer, byens uddannelsesinstitutioner og en lang række borgere er allerede i gang med at reducere deres klimaaftryk. Det skal vi være med til at understøtte både i form af dialog med borgerere og virksomheder og ved at indgå partnerskaber på tværs af alle parter i byen.

 

Det er også sådan, at vi identificerer en del af de mulige CO2-reduktioner, der kan komme fra håndtering af spildevand og fra reduktioner i både landbrug og erhvervslivets udledninger, der ikke kommer fra energi og transport.

 

Endeligt skal vi løfte blikket og lade os inspirere af andre byers erfaringer og kunne inspirere andre med det, vi er særligt gode til i Odense. Derfor skal vi opsøge og dyrke partnerskaber med andre byer om klimaindsatsen – både nationalt og internationalt.

 

Initiativerne inden for ”Partnerskaber” er:

 

7.1 Udvikling af partnerskabsmodel

 

7.2 Borgerklimaråd

 

 

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2022.

Borgmesterforvaltningen