Spring til indhold

Klimavenlig energi

Næsten halvdelen af CO2-udledningen i Odense i 2019 kom fra energiområdet. Med Klimahandleplan 2022 har Odense Byråd sat et mål om, at udledningen fra energiområdet skal reduceres med 300.000 ton CO2 i 2030 gennem både reducerende og kompenserende tiltag.

I 2019 udgjorde energiområdet næsten halvdelen af CO2-udledningen i Odense. Der er dog allerede truffet store beslutninger om fremtidens energiproduktion både nationalt og i Odense, som betyder, at energiens andel af CO2-udledningen i Odense vil falde markant de kommende år. Særligt udfasningen af kul hos Fjernvarme Fyn er en afgørende beslutning, der har væsentlig indflydelse på CO2-udledningen i Odense. Herudover bidrager den nationale omstilling af energiproduktionen mod mere vedvarende energi også til en faldende udledning.

 

For at nå i mål med ambitionen om, at Odense som helhed skal være klimaneutral senest i 2030 er det dog nødvendigt med flere store beslutninger på energiområdet, der bidrager med CO2-reduktioner. Det er i den forbindelse helt nødvendigt at tage nye teknologiske løsninger i anvendelse, der kan skabe negative udledninger og dermed kompensere for CO2-udledningen på andre områder.

 

Initiativerne på energiområdet er:

 

1.1 CO2-fangst

 

1.2 Solceller

 

1.3 Udfasning af olie- og gasfyr.

 

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2022.

Borgmesterforvaltningen