Spring til indhold

Klimavenlig adfærd

Med Klimahandleplan 2022 vil Odense Byråd reducere CO2-udledningen med 20.000 ton CO2 årligt gennem Odense Kommunes egne aktiviteter og en række tiltag omkring spildevand, landbrug og erhverv.

Vi har i Danmark et højt forbrugsbaseret klimaaftryk blandt andet på grund af vores høje levestandard. Det forbrugsbaserede klimaaftryk indgår ikke i Odenses nuværende CO2-regnskab, der i overensstemmelse med FN’s klimaaftale er afgrænset til de direkte udledninger fra kilder i kommunen (scope 1) og fra forbruget af el og varme i kommunen (scope 2). Langt de fleste varer, som odenseanerne køber og forbruger, er dog ikke dyrket eller produceret i Odense Kommune og tæller derfor ikke med i Odenses CO2-regnskab. Udledningerne udenfor bygrænsen, som skyldes forbrug og aktivitet indenfor bygrænsen, defineres gennem det, man kalder scope 3, og udgør en væsentlig andel af de samlede CO2-udledninger i verden.

 

At skabe blivende forandringer for kommende generationer kræver en ny måde at tænke forbrug på. Derfor skal vi i Odense i dialog om, hvordan vi hver især kan ændre vores forbrug og ændre den måde, vi agerer som forbrugere. Vi skal arbejde med et dannelsesperspektiv ift. vores adfærd og forsøge at gøre det let at træffe de rigtige klimavalg. Vi ved, at borgerne og virksomhederne allerede i dag har et stort engagement på denne dagsorden. Den dagsorden skal vi som kommune understøtte og fremme.

 

Ændret forbrug af normale forbrugsgoder er ikke noget, der umiddelbart kan spores direkte i vores nuværende CO2-regnskab. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved dén underliggende udfordring, at vores forbrugsmønstre udfordrer ressourcerne og belaster klimaet. Odense Kommune skal derimod være med til at sætte det forbrugsbaserede klimaaftryk på dagsordenen og gøre en endnu større forskel for en mere klimavenlig og bæredygtig fremtid.
På sigt bliver det derfor afgørende, at der arbejdes med odenseanernes adfærd og generelle forbrugsmønstre.

 

Initiativerne på energiområdet er:

 

6.1 Klimabox 2030

 

6.2 Kortlægning og reduktion af klimaaftryk inden for scope 

 

6.3 Bilfri zoner omkring skoler i Odense

 

 

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2022.

Borgmesterforvaltningen