Spring til indhold

Et grønnere Odense

Odense skal være en grøn og klimavenlig by, hvor vi bygger videre på Odenses grønne identitet og skaber Danmarks grønneste storby. Med Klimahandleplan 2022 har Odense Byråd sat et mål om, at CO2-optaget fra naturen i Odense skal øges med 20.000 ton frem mod 2030.

Det grønne bidrager til en flottere by, bedre fysisk og mental sundhed for borgerne, der understøtter udviklingen af gode fællesskaber og beskytter biodiversiteten.

 

Ambitionen om at være Danmarks grønneste storby spiller sammen med målsætningen om at være klimaneutral senest i 2030. Naturen rummer i sig selv muligheder for at optage CO2 i form af såkaldte naturbaserede løsninger. De rigtige naturbaserede løsninger – fx bevarelse og genopretning af moser og etablering af naturlige skove – kan både imødegå klimaforandringer og beskytte biodiversitet på én og samme tid. Det er derfor et helt oplagt redskab i den grønne omstilling.

 

Indsatserne under ”Et grønnere Odense” skal derfor sikre, at meget af den udledte CO2 fra andre sektorer optages og lagres i træer og planter, og dermed kompenserer for udledninger andre steder i byen. Samtidig skal indsatserne være med til at gøre Odense grønnere og øge biodiversiteten og forbedre miljøet. Et grønnere Odense er også en by, hvor det er attraktivt at opholde sig og færdes mere til fods og på cykel.

 

Initiativerne inden for ”Et grønnere Odense” er:

 

3.1 Mere skov i Odense

 

3.2 Udtagning af lavbundsjord

 

3.3 Ålegræs langs Odense Fjord

 

 

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2022.

Borgmesterforvaltningen