Spring til indhold

Cirkulær økonomi

Med Klimahandleplan 2022 vil Odense Byråd reducere CO2-udledningen med 20.000 ton CO2 årligt tilsammen gennem Odense Kommunes egne aktiviteter og en række tiltag omkring spildevand, landbrug og erhverv.

En del af dette handler om en mere cirkulær tænkning i Odense. Konkret skal vi blive endnu bedre til at være innovative og finde nye veje, så vi udnytter vores ressourcer endnu bedre. Den cirkulære tænkning omfatter hele forbrugskæden og handler om, at vi som organisationer, virksomheder og forbrugere udnytter værdifulde ressourcer langt bedre, end vi gør i dag. Lige fra råvarer, der genanvendes til produktion med mindre spild, til øget genbrug og reparationer, der forlænger de færdige produkters levetid.

 

Sammen med hele Odense skal vi være bedre til at tænke ressourcer i et cirkulært perspektiv. Den cirkulære tænkning skal derfor være en del af det videre arbejde med Klimaneutral 2030 og arbejdet med at skabe en mere bæredygtig by.

 

Initiativerne inden for ”Cirkulær tænkning” er:

 

5.1 Cirkulær Ressource Hub

 

5.2 Mindre affald

 

 

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2022.

Borgmesterforvaltningen