Spring til indhold

Grønne transportfællesskaber

I Odense har vi en fælles opgave med at reducere CO2-udledningen fra transporten. Det er et stort skridt på vejen til, at Odense skal blive grønnere og mere klimavenlig. Vi kan kun lykkes, hvis vi gør det sammen.  

Odense skal være CO2-neutral senest i 2030, og en del af det arbejde handler om at reducere udledningen fra transporten. Det betyder, at vi i fællesskab skal gå mere, cykle mere, bruge mere kollektiv transport og køre færre fossile kilometer.

 

Drømmer du om at:

  • Transportere dig mere grønt og aktivt?
  • Få et fællesskab med dine naboer og byfæller?
  • Hjælpe klimaet?
  • Køre sammen med andre, deles om at aflevere børn og få mere tid?
  • Prøve en el- eller ladcykel?
  • Lære at skabe forandring i fællesskab?
  • Få støtte til aktiviteter i dit lokalområde?
  • Sænke luft- og støjforureningen og gøre vejene mere sikre?

Det er lettere og sjovere at ændre en vane, hvis man gør det sammen med andre. Derfor kan du og andre i dit lokalområde gå sammen i et nabofællesskab og prøve en ny grøn transportvane af.

Hvilken transportvane, I vil prøve, og hvordan I vil gøre det, er op til jeres interesser og jeres behov. Hele vejen vil medarbejdere fra Klima- og Miljøforvaltningen stå klar til at hjælpe jer med råd og vejledning til, hvordan I kommer godt i gang og fastholder vanen og motivationen.

Styrk jeres lokale fællesskab, bliv sundere og få mere overskud, samtidig med at I er en del af den grønne omstilling af Odense.

Vil du høre mere? Skriv eller ring til Kristina på krjun@odense.dk eller 24872870. Hun glæder sig til at høre fra dig!


På træningsdagen møder du andre, der vil prøve nye vaner af, og I lærer redskaber til at samle flere i jeres lokalområde og planlægge grønne aktiviteter, der styrker fællesskabet.


Læs den politiske sag om projektet: Fremme af mere aktive og grønne transportvaner 

 

Klima- og Miljøforvaltningen