Spring til indhold

Odense Havn

Planstrategi 2015 og forslag til Kommuneplan 2016 – 2028 sætter retningen for udviklingen af Odense til en moderne storby. Med boligerne, nye videnserhverv og kultur og rekreative områder på havnen er Odense for alvor blevet en by ved vandet. Mange investeringsmuligheder åbner sig i takt med at lejekontrakterne for de nuværende virksomheder udløber, og områder dermed kan omdannes til noget andet.

 

Odense Havn er tæt på bymidten, og den ny stibro forbinder havnen med byen for fodgængere og cyklister. 

Havnen er allerede nu et blandet område med plads til alle. Der er både ejerboliger, almene boliger og nye ungdomsboliger på Byens Ø, samt opførelse af ungdomsboliger på Stenfiskerkajen.

 

Med det nye havnebad og den nærliggende Åløkkeskov er området også ideelt for rekreation og fritidsaktiviteter.

 

Havneomdannelsesplanen 2.0 blev besluttet i byrådet i 2016 med fokus på at beskrive og styrke de enkelte områders særlige identitet / karakter, kvaliteter og potentialer. Planen indeholder mulighed for op til 2500 nye boliger på havnen, og derfor kommer der også større behov for friarealer og parkeringspladser. 

 

Læs mere om Havneomdannelsesplan 2.0 her

 

Borgmesterforvaltningen