Spring til indhold

Munkebjerg Park

Munkebjerg Park er med sin unikke beliggenhed i Odense M nabo til Syddansk Universitet, Forskerparken, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole og det nye super sygehus (OUH) med flere.

Munkebjerg Park

I 2010 blev de første 188 lejeboliger på Munkebjerg Park etableret. Odense Kommune har siden vedtaget en ny lokalplan for Munkebjerg Park, der samlet set giver mulighed for yderligere 65.000 m2 byggeret svarende til 15.000 m2 erhverv som kontor, dagligvarer, fitness, detail, hotel, børnehave og vuggestue.

 

De resterende 50.000 m2 vil blive moderne lejeboliger i høj bygningsmæssig kvalitet i alle størrelser herunder både familielejligheder, ungdomsboliger, townhouses mm. Der vil derfor blive boliger til alle aldersgrupper lige fra unge studerende til ældre mennesker, så der skabes en varieret og levende bydel for områdets beboere. Grunden er ca. 125.000 m2 med en bebyggelsesprocent på ca. 60 %. Mere end 60.000 mennesker vil bo og arbejde i området til daglig.

 

Hele området får et parklignende præg, så boligerne bliver opført i et miljø med nem adgang til fredskov og egne fritidsarealer. Og områdets nye beboere har derfor glæde af områdets naturmæssige store kvaliteter.

 

Der bliver bygget videre på den ”grønne kile” i området, hvor tankerne omkring et aktivt udeliv er i fokus, og der er i dag kunststof boldbaner, udendørs fitness maskiner til beboerne, men i næste etape udvides dette med tennisbane, legepladser og ny kunstig anlagt sø, fælles terrasser mm, som vil skabe et flot grønt udemiljø på området. 

 

Læs mere om Munkebjerg Park her

By- og Kulturforvaltningen