Spring til indhold

Arkiv - Det Ny H.C. Andersens Hus

Her kan du læse nyheder om byggeriet fra oktober 2017 til juli 2019.

Juli 2019

 • Fra den 25. juli - 2. august bliver der arbejdet på pladsen fra kl. 6-15. I uge 31 vil der være støjende arbejde, når der bl.a. skal skæres beton.

April 2019

 • Den 2. april lagde vi grundstenen til Det ny H.C. Andersens Hus. Det var en festlig dag med taler af borgmester Peter Rahbæk Juel, bestyrelsesformand for Odense Bys Museer Henrik Dam og by- og kulturrådmand Jane Jegind. Fyens Stiftstidende var på pletten og lavede en fin reportage fra dagen. Også TV2 Fyn var til stede og dækkede grundstensnedlæggelsen.

Marts 2019

 • Væggene er støbt, og vi er færdige med at sætte jordankre. Nu skal hullet graves ud.

December 2018

 • Der er nu valgt en entreprenør, der skal udføre byggegruben på Det ny H.C. Andersens Hus. Det er Per Aarsleff A/S, der har vundet entreprisen. Byggegruben udføres som en såkaldt slidsevæg. Metoden er den mest skånsomme til etablering af den underjordiske del af det ny museum og er valgt for at beskytte de omkringliggende gamle huse. Entreprenøren graver en rende i jorden, som sideløbende fyldes op med bentonit/cement. Først når væggene er støbt, udgraves der til den underjordiske del af museet.
   

November 2018

 • Næste skridt i arbejdet med det Ny H.C. Andersens Hus er at få lavet byggegruben. Det er populært sagt kældervæggene. Udgravning og støbning af kældervægge foregår på en anderledes og mere nænsom måde end normalt. Se mere om metoden i dokumentet.

September 2018

 • Nedrivning af museumsbygningerne forløber planmæssigt.

Juni 2018

 • Onsdag den 27. juni åbner hele Hans Jensens Stræde for fodgængere. Nu kan man for første gang siden anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade gå uhindret fra den ene ende af Hans Jensens Stræde til den anden. Ruten mellem den østlige og vestlige side af bymidten bliver dermed kortere og mere overskuelig. Når strædet åbner, kan man stå i Nørregade og se H. C. Andersen Kvarteret.

Maj 2018

 • Passagen gennem Lotzes Have har tidligere været afspærret midlertidigt i forbindelse med fældningen af havens store træer. Fra tirsdag den 22. maj 2018 bliver afspærringen permanent, indtil vi slår dørene op til det ny museum i slutningen af 2020. Det sker af hensyn til fodgængernes sikkerhed. Der sættes vejvisningsskilte op i området.
   

April 2018

 • 19. april: tre store træer fældes i Lotzes Have. Træstammerne bliver genbrugt af en lokal kunstner. De øvrige træer og buske bliver fældet, når byggepladsen bliver etableret.

 • Vi har fået opsat et web kamera, der skal filme byggeriet af Det ny H.C. Andersens Hus. Vi supplerer med dronebilleder af haven. De første dronebilleder bliver forventeligt taget den 17. april.

 • Den 26. maj åbner "Elverhøj" i Nyborgladen i Møntergården. Nyborgladen bliver Børnekulturhusets hjem fra 2018 og frem til Det Ny H.C. Andersens Hus åbner i første halvår af 2021.  

  Børnekulturhuset har valgt at sætte "Elverhøj" op i de smukke rammer i den gamle Nyborglade på Møntergården. Inde i "Elverhøj" vil børnene finde scenografiske rum til teaterleg, udklædning, fortælling og fordybelse. På den måde får de lov at træde inden for i den underjordiske hemmelige verden og opleve, hvordan vores nutidskultur har rødder i fortiden.

  Følg med på Børnekulturhuset Fyrtøjets Facebookside for flere oplysninger om åbningen.

 

Januar 2018

 • Den 20. januar åbner et nyt H.C. Andersens Museum i Claus Bergs Gade 11. Det bliver markeret med en festlig åbning, og alle er velkomne. Så kig forbi lørdag den 20. januar kl. 10. 

  Læs mere på museets hjemmeside

December 2017

 • Torsdag den 14. december vil der bliver foretaget boringer for klassificering af jorden i Lotzes Have i tidsrummet kl. 8-16. Boringerne vil blive foretaget af en traktor med påmonteret boresnegl og forventes ikke at give nævneværdige lydgener.

 

November 2017

 • Den 18.11 er det muligt at købe stauderne fra Lotzes Have. Det er FDF-spejderne, der står bag salget, og overskuddet går til deres arbejde med børn og unge. Staudesalget finder sted kl. 11-14. Man skal selv grave stauderne op. En pose koster 50 kr.
 • Flytning af genstande og inventar fra både H.C. Andersens Hus og Fyrtøjet sker fra mandag den 6. november. I den forbindelse bliver græsplænen indhegnet i Lotzes Have, så lastbiler og containere kan stå ugenert her. Der er stadig passage gennem haven.
 • Den 7. november er der nabomøde for de nærmeste naboer og erhverv. Se præsentation fra mødet.

Oktober 2017

 • H.C. Andersens Hus lukker, når den sidste gæst forlader museet den 31. oktober 2017. Fyrtøjet lukker samtidigt. Begge museer flytter til midlertidige adresser: H.C. Andersens Hus flytter til Claus Bergs Gade 11, mens Fyrtøjet flytter til lokaler i Møntergården.

By- og Kulturforvaltningen