Spring til indhold

Fra Gade Til By

Odense Kommune og Realdania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt. Den firesporede Thomas B. Thriges Gade blev lukket i sommeren 2014, og området forvandles nu til et levende og aktivt byområde.

Fra gade til By

 

Den nye bydel, som vokser frem, skal primært bestå af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer. I alt opføres der 53.000 m2.

 

Under jorden vil der være parkering for biler, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum. Fodgængere og cyklister skal have trygge ruter, og der skal gøres plads til Odense Letbane.

 

Fra at være en vej der adskilte forskellige bydele, skabes der en ny og attraktiv samlet bykerne i Odense. Omdannelsen af TBT sker i et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania, som hver skyder 255 mio. kr. i projektet.

By- og Kulturforvaltningen