Spring til indhold

Være- og hellesteder

Områdefornyelsen i Bolbro handler om mere end fornyelse af steder i bydelen. Der er også afsat godt 5 millioner kroner til kulturelle, sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i Bolbro, bl.a. til være- og hellesteder til socialt udsatte.

Bolbro har en bred beboersammensætning, og der er en del socialt udsatte, som har brug for fristeder, i ly for vejret og i helle for de, der er efter dem. En del af de tidligere benyttede byrum og bagsider i Bolbro er forsvundet i forbindelse med anlæggelse af letbanen og den øvrige byudvikling. Mangfoldigheden er et af Bolbros aktiver, og der er enighed om, at der skal være plads til alle uanset levevilkår.

 

Der er afsat penge til at forbedre byrum og væresteder for socialt udsatte. I løbet af 2020 sættes det første hellested op centralt i Bolbro med pissoir til mænd og kvinder, og derefter vurderes, om der er behov for flere. Mange af de udsatte beboere gør brug af væresteder og behandlingstilbud i Odense bymidte, og det skal undersøges, om der er brug for at supplere de lokale tilbud både i forhold til værested, behandling og sundhedsfremme. Vi trækker på erfaringerne fra områdefornyelsen på Østerbro, og aktiviteterne koordineres og udvikles i samarbejde med de eksisterende lokale tilbud, fx værestedet Mælkevejen, sociale myndigheder, boligforeninger, frivillige initiativer m.fl.

By- og Kulturforvaltningen