Spring til indhold

Bydelsfortælling om Bolbro

Som afslutning på områdefornyelsen i Bolbro bliver der lavet en bydelsfortælling om Bolbro i dag.

En af de helt overordnede ambitioner med områdefornyelsen i Bolbro er at skærpe opfattelsen af og fortællingen om Bolbro.

Som led i afrundingen på områdefornyelsen er der henover sommeren 2021 blevet lavet en række fortællinger om forskellige steder i Bolbro. Disse fortællinger handler både om steder, der har en historie, som dagens Bolbro bygger på, og steder, der skaber værdi for Bolbro i dag. Fortællingerne vil blive samlet i en række digitale byvandringer, som vil blive lanceret i efteråret 2021.

Vi lægger løbende appetitvækkere for bydelsfortællingerne ud på vores Facebook-side.

 

Har du spørgsmål til bydelsfortællingerne, så kontakt projektkoordinator Erik Wrang Larsen på erwla@odense.dk eller tlf. 21395606.

By- og Kulturforvaltningen